Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Instrukcje i procedury BHP

INSTRUKCJE I PROCEDURY BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy,  jest opracowanie i udostępnianie pracownikom, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje bhp to obowiązkowy element wyposażenia każdego stanowiska pracy. Wyposażenie stanowisk w instrukcje bhp podlega kontroli PIP. 

Jednak sporządzenie takich instrukcji bhp może przysporzyć trudności. Ułatwisz sobie zadanie korzystając z naszej oferty.
Dzięki opracowanym przez nas instrukcjom bhp zaoszczędzisz czas, a my przygotujemy lub dostosujemy je do twoich potrzeb.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Instrukcja bhp powinna składać się z poniższych ogólnych elementów:

  • uwagi i informacje ogólne, np. upoważniony do obsługi, badania profilaktyczne, szkolenia bhp lub kwalifikacje zawodowe, odzież ochronna (rękawice i obuwie ochronne) oraz środków ochrony indywidualnej,
  • podstawowe warunki bezpiecznej pracy tj. organizacja stanowiska pracy z punktu widzenia bezpieczeństwa, np. w zakresie wyznaczania i utrzymania dróg transportowych, zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych itp.),
  • czynności do wykonania przed rozpoczęciem pracy np. kontrola stanu technicznego urządzenia lub przygotowanie materiału do obróbki,
  • czynności podczas pracy takie, których wykonywanie czy przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo pracy, np. zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy,
  • wykazu czynności zabronionych np. przy eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych – zakaz podnoszenia innych osób na widłach wózka,
  • czynności do wykonania po zakończeniu pracy np. uporządkowanie stanowiska pracy,
  • uwagi końcowe np. jakie postępowanie obowiązuje, jeśli nastąpi wypadek na stanowisku pracy, sposób przekazania stanowiska następcy przy pracy zmianowej.

 

Podstawa prawna

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial