Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Szkolenia PPOŻ.

SZKOLENIA PPOŻ.

Jednym z obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 2091 §1 Kodeksu Pracy, jest wyznaczenie (oraz przeszkolenie) pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Głównym celem szkoleń PPOŻ jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy pracowników oraz pracodawców, szczególnie z zakresu oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz oceny ryzyka które się z nimi wiąże. Szkolenia PPOŻ pomagają wykształcić prawidłowe wzorce działania, uczą jak się zachować w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pracowników.

Rzetelnie przeprowadzone szkolenie przekłada się na wzrost efektywności w podejmowanych działaniach, ponieważ są świadomi i pewniejsi swoich umiejętności, chętniej reagują na wypadki losowe, lepiej znają zasady Pierwszej Pomocy.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ramowy program szkolenia bazuje na podstawowych zasadach ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.

Podczas takiego instruktażu przekazujemy pracownikom informacje o warunkach panujących w firmie:

  • ogólne wiadomości o pożarach,
  • potencjalne źródła zagrożeń pożarowych,
  • możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,
  • zasady ewakuacji,
  • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (użycie gaśnicy i koca gaśniczego).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial