Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Pomiary elementów środowiska pracy

POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Pracodawca ma obowiązek rejestrować i przechowywać wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym.

 

Oferujemy Państwu pomiary natężenia oświetlenia. Dysponujemy urządzeniami do precyzyjnego pomiaru wymaganej ilości światła w miejscach pracy i wypoczynku oraz do sprawdzania poszczególnych urządzeń świetlnych.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami.
Dlatego istotnym jest, aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.”

Pomiary natężenia oświetlenia powinny być dokonane: po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych z normą, po zmianie rodzaju oświetlenia, po zmianie aranżacji oświetlenia.

Poziom natężenia oświetlenia potrzebny do wykonywania określonej pracy wzrokowej dobiera się w zależności od: stopnia trudności pracy wzrokowej zależnej od współczynnika odbicia przedmiotu pracy, wielkości kontrastu jaskrawości szczegółu przedmiotu z jego tłem. Im mniejszy współczynnik odbicia i kontrast szczegółu z tłem – tym większy jest stopień trudności pracy wzrokowej; wielkości pozornej szczegółu pracy wzrokowej.

 

Podstawa prawna:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial