Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Analiza stanu BHP

ANALIZA STANU BHP

problemowa, kompleksowa, okresowa

Analiza stanu bhp jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości; dokonywaną na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie. Analiza jest również oceną realizowania zadań służby bhp w zakładzie oraz wynikowym audytem przestrzegania przez pracodawcę wymogów prawnych wobec siebie i pracowników.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Oferujemy Państwu przeprowadzenie analizy stanu BHP, która będzie polegała na cenie realnego stanu takich warunków w firmie,
a następnie porównaniu go z wymaganiami przepisów i zasad bhp.

Może ona stanowić swoisty „raport otwarcia”, zawierający propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych zmniejszających ryzyko zawodowe
oraz poprawiających warunków pracy.

Nadzór nad warunkami pracy świadczymy jako zewnętrzna służba na podstawie art. 23711§ 2 Kodeksu pracy.

 

Podstawa prawna 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial