Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Ocena ryzyka zawodowego

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Każdy pracodawca zobowiązany jest ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Ponadto powinien poinformować pracowników o zaistniałym ryzyku oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami.

Oferujemy opracowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy przez zapobieganie zagrożeniom dotyczy zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą. Należy realizować go między innymi przez przeprowadzenie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami na stanowisku.

Ocenę należy wykonać od razu po utworzeniu stanowisk pracy. Powinna być wykonana dla każdego rodzaju prac mających miejsce w zakładzie. Ocenę ryzyka wykonuje się dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, kiedy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana.

 

Podstawa prawna 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial