Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Ocena ergonomii stanowisk pracy

OCENA ERGONOMII STANOWISK PRACY

Jednym z obowiązków pracodawcy jest urządzenie stanowiska pracy stosownie do rodzaju wykonywanych na nim czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników.

Oferujemy Państwu ocenę ergonomii stanowisk pracy oraz elementów środowiska pracy, takich jak natężenie oświetlenia –  ponieważ dzięki zastosowaniu ergonomii, sprzyjającemu środowisku pracy wymierne korzyści osiągają obie strony (pracodawca i pracownik).

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Podczas projektowania miejsca pracy, stanowisko komputerowe poddajemy analizie w celu zmniejszenia ryzyka, dyskomfortu oraz urazów dla jego użytkownika. Ocena stanowiska pracy może pomóc w zapobieganiu występowania najczęstszych urazów. Może także zatrzymać drobne dolegliwości przed przekształceniem się w poważne schorzenia. Często lekceważymy zasady prawidłowej postawy przy pracy na komputerze, ponieważ niekorzystne efekty nie są widoczne natychmiast. Nawarstwione problemy związane z postawą ujawniają się po wielu latach pracy przy komputerze, a wtedy odzyskanie pełnej sprawności wymaga wiele wysiłków, a czasami jest wręcz niemożliwe.

  • Kto zapłaci za ergonomiczne stanowisko pracy?
  • Wymiary stanowiska pracy
  • Oświetlenie elektryczne
  • Podstawowe oświetlenie w pomieszczeniach pracy
  • Zagrożenia i uciążliwości w biurze
  • Oświetlenie naturalne w pomieszczeniu socjalnym
  • Problemy zdrowotne pracowników związane z użytkowaniem klimatyzacji
  • Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy biurowej
  • Napoje, posiłki dla pracowników

 

Podstawa prawna:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial