Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynku

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego –  zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Oferujemy przygotowanie rzetelnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, lub w przypadku zamian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Wycena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest indywidualnie.
Koszt wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależny jest od poniższych czynników: c
zy dla danego obiektu instrukcja była już wcześniej opracowywana, czy usługa dotyczy nowo budowanego obiektu czy też istniejącego, czy w obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem, wielkość budynku (powierzchnia użytkowa/kubatura), wysokość obiektu/ liczba kondygnacji; dostępność projektu budowlanego wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji – w wersji papierowej lub elektronicznej?

 

Podstawa prawna:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial