Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i wychowawców

KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

    W dniu 31 października 2018 zostało wydane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające Rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zawierające zapis mówiący o tym,
że nauczyciel podlega obowiązkowi ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności z tego zakresu mogą okazać się niezbędne w sytuacji wypadku jakiemu może ulec osoba będąca pod opieką szkoły.

    Ponadto dyrektor szkoły czy placówki, jako pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Ich obowiązkiem jest organizacja pierwszej pomocy i zadbanie o wyposażenie apteczki. 

Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne. Duży nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne wykonywane na profesjonalnych fantomach szkoleniowych: osoby dorosłej i dziecka wiek : 0-3 i 3-6 renomowanych firm a także materiały opatrunkowe i torba ratunkowa.

Kursy prowadzone są w oparciu o zawsze aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji .

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Ramowy program szkolenia*)

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego dziecka (ćwiczenia)
  – Ocena przytomności (stymulacja, głos)
  – Udrożnienie dróg oddechowych
  – Ocena oddechu (obserwuj, słuchaj, poczuj)
  –  Ocena oznak krążenia (10sek: ruch, kaszel, prawidłowy oddech)
  –  Ocena oddechu (dziecko nieprzytomne  – pozycja bezpieczna)
 • Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)
 • Postępowanie przy krwotoku z nosa (ćwiczenia)
 • Obrażenia poszczególnych części ciała (ćwiczenia)
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (ćwiczenia)

 

Podstawa prawna:

*) Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci – http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/6_EPLS.pdf

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial