Usługi i Szkolenia BHP, Kursy pierwszej pomocy, Nadzór BHP

Szkolenia wstępne, okresowe BHP

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE, OKRESOWE

 

SZKOLENIA OKRESOWE BHP ON-LINE W FORMIE E-LEARNINGU

Pracodawco,
dział X Kodeksu Pracy nakłada na Ciebie obowiązki, by właściwie chronić zdrowie i życie zatrudnionych pracowników. Pomożemy Tobie zadbać abyś Ty Twoi pracownicy i goście byli bezpieczni. Jednym z obowiązków jest szkolenie pracownika w zakresie BHP. Jednak organizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń może przysparzać trudności i rodzić wiele pytań.

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, korzystamy z nowoczesnych (aktywizujących) technik. Dostosujemy metodologię do Twoich wymagań.

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SZKOLENIE WSTĘPNE

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia przeszkolenia bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie można bowiem dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada wymaganych kwalifikacji i niezbędnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp. [art.237 §1 Kodeksu Pracy]

Ramowy program szkolenia BHP wstępnego jest (czas trwania: 3x45min.):

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze
 • Podstawowe zasady BHP związane z obsługą urządzeń technicznych  oraz transportem wewnątrzzakładowym
 • Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Porządek i czystość w miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo i zdrowie pracownika
 • Profilaktyczna opieka lekarska-zasady jej stosowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne – „instruktaż ogólny”,
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy –  „instruktaż stanowiskowy”

 

SZKOLENIE OKRESOWE

Prowadzimy szkolenia dedykowane dla:

 • pracodawców
  – 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 • osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści)
  – 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  -12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż raz w roku/ nie rzadziej niż raz na 3 lata
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
  – 12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat
 • pracowników administracyjno-biurowych
  12 m-cy od rozpoczęcia pracy; nie rzadziej niż na 5 lat (od 1.01.2019 zniesienie obowiązku)

Ramowy program szkolenia BHP – okresowego (czas trwania: 8x45min.):

 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

E-learning – szkolenia okresowe

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w branży BHP oraz wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów – udostępniamy Państwu możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych za pomocą platformy e-learningowej.

Od teraz nie wychodząc z biura ani tracąc cennego czasu na organizację szkoleń stacjonarnych dajemy Państwu możliwość przeszkolić siebie oraz swoich pracowników. Zalety tego typu szkoleń to ich prostota, łatwość dostępu, przystępna cena oraz oszczędność czasu Państwa  i pracowników. Dostępne na naszej stronie szkolenia bhp spełniają wszelkie wymogi prawne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860) okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno – biurowych mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego (e- learning BHP).

E-learning – jest to nowoczesna formuła kształcenia opierająca się na nauczaniu za pomocą Internetu i sieci komputerowych. Zalety tej formy szkolenia: robisz szkolenie kiedy masz na to czas [30 dni]; nauka we własnym tempie; różnorodne techniki nauczania: wideo i multimedia, indywidualne podejście wykładowcy, co w zajęciach stacjonarnych jest utrudnione.

 • dostęp online do platformy szkoleniowej 24 na dobę
 • szkolenie można zrealizować na dowolnym urządzeniu posiadającym dostęp do internetu – tablecie, komputerze, smartfonie – działającym na systemie operacyjnym Windows, Android, a także iOS.
 • szkolenie można przerwać i wznowić w dowolnym czasie
 • uczestnik otrzymują przypomnienia o terminie zakończenia szkolenia
 • w przypadku trudności technicznych czy merytorycznych, może w każdej chwili skontaktować z nami
 • szkolenia dostępne w języku polskim i angielskim
 • Po zapoznaniu się z treścią szkolenia i odbyciu egzaminu – zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego bhp w ciągu 2 dni zostaną wysłane pocztą na wskazany w zamówieniu adres.

 

Podstawa prawna 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial